Category Archives : Firmware


Download iPod Firmware

iPod Firmware Please choose…1G/2G (1/1.5)3G (2/2.3)4G (10/3.1.1)4G (4/3.1.1)4G Photo/Color (11/1.2.1)4G Photo/Color (5/1.2.1)5.5G (25/1.3)5G (13/1.3)5G (20/1.3)Classic (24/1.1.2)Classic 2G (33/2.0.1)Classic 3G (160 GB) (35/2.0.4)Classic 4G (160 GB) (38/2.0.5)Mini 1G (3/1.4.1)Mini 1G (6/1.4.1)Mini 2G (7/1.4.1)Nano 1G (14/1.3.1)Nano 1G (17/1.3.1)Nano 2G (19/1.1.3)Nano 2G (29/1.1.3)Nano 3G (26/1.1.3)Nano 4G (31/1.0.4)Nano 5G (34/1.0.2 34A20020)Nano 6G (36/1.2 36B10147)Nano 7G (37/1.0.3 37A30172)Shuffle 1G (128/1.1.5)Shuffle […]